Sportovní areál

19.01.2013 10:20

Byl zpracován projekt sportovního areálu Hněvotín. Ke stávajícícm sportovištím - travnaté hřiště, hřiště s umělou trávou a tenisový kurt, jsou naprojektovány další sportoviště a to dva tenisové kurty, cvičná stěna, atletický ovál, travnaté hřiště tréninkové, dráha na inline brusle, servisní komunikace.

Situační plánek sportovního areálu:

Zpět